Тэлефон цэнтралізаванай рэгістратуры
(даведкі; запіс да ўрача нефролага, ўролага, кардыёлага):
Тэлефон кабінета платных паслуг:
Тэлефон кансультатыўнага кардыялагічнага кабінета:
Даведачная лінія камітэта па ахове здароўя Мінгарвыканкама

Пералік адміністрацыйных працэдур, што ажыццяўляюцца па заявах грамадзян

ва ўстанове аховы здароўя «2-я гарадская дзіцячая клінічная бальніца»

Найменне адміністрацыйнай працэдуры

Структурнае падраздзяленне, у якое грамадзянін павінен звярнуцца

Дакументы і (ці) звесткі, прадстаўляемыя грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Велічыня платы, збіраемай пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента, выдаваемага пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

1.1. Прыняцце рашэння

 

 

 

 

 

1.1.5.аб пастаноўцы на ўлік (аднаўленні на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў  

Камісія па ўліку супрацоўнікаў, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

заява, пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, сведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якiя прымаюцца на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў і (ці) якія былі на такім уліку

дакументы, пацвярджаючыя права на пазачарговае ці першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і, - у выпадку пастаноўкі на ўлік грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасці, дамавая кніга (пры яе наяўнасці) - у выпадку пастаноўкі на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў грамадзян, якія пражываюць у аднакватэрным, блакіраваным жылым доме

бясплатна

1 месяц ад дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.6. аб раздзеле (аб'яднанні) чаргі, аб пераафармленні чаргі з грамадзяніна на паўналетняга члена яго сям'і

Камісія па ўліку супрацоўнікаў, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

заява, пашпарт ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх непаўналетніх грамадзян, сведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якiя прымаюцца на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў дакументы, пацвярджаючыя права на пазачарговае ці першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання, - у выпадку наяўнасці такога права звесткі аб даходзе і маёмасці , якiя прыходзяцца на кожнага члена сям'і, - у выпадку пастаноўкі на ўлік грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання

бясплатна

1 месяц ад дня падачы заявы

бестэрмінова

1.1.7. аб зняцці грамадзян з уліку, маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

камісія па ўліку супрацоўнікаў, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

Заява, пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян

бясплатна

15 дзён з дня падачы заявы

Бестэрмінова

1.1.24. Выдача даведкі аб прадастаўленні аднаразовай бязвыплатнай субсідыі на будаўніцтва (рэканструкцыю) ці набыццё жылога памяшкання

бухгалтэрыя

заява, пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу  

звесткі аб даходзе і маёмасці грамадзяніна і членаў яго сям'і, паляпшаючых разам з ім жыллёвыя ўмовы   папярэдні дагавор набыцця жылога памяшкання - у выпадку набыцця жылога памяшкання   пасведчанне (сведчанне) аб дзяржаўнай рэгістрацыі зямельнага ўчастка або дзяржаўны акт на права ўласнасці на зямлю або на права пажыццёвага спадчыннага валодання зямлёй - у выпадку будаўніцтва (рэканструкцыі) аднакватэрнага, блакіраванага жылога дома

засведчанае натарыяльна абавязацельства аб неафармленні ва ўласнасць займаемага па дамове найму жылога памяшкання з наступным яго вызваленнем - у выпадку наяўнасці такога памяшкання

бясплатна

1 месяц ад дня падачы заявы

на працягу тэрміну будаўніцтва(Рэканструкцыі), аб якой гаворыцца ўдагаворы, які прадугледжвае будаўніцтва(Рэканструкцыю) жылога памяшкання, але не больш за 3 гады з дня пералічэнняна спецыяльны рахунак "Субсідыя", а ўвыпадку набыцця жылога памяшкання -6 месяцаў

1.3. Выдача даведкі:

 

 

 

 

 

1.3.1. аб стане на ўліку для паляпшэння жыллёвых умоў  

 камісія па ўліку супрацоўнікаў, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу бясплатна

бясплатна

У дзень звароту

6 месяцаў

1.3.6. для пераразліку платы за некаторыя віды камунальных паслуг

кабінет па кадрах

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

бясплатна

У дзень звароту

1 месяц

1.3.9. аб прадастаўленні (непрадастаўленні) аднаразовай субсідыі на будаўніцтва (рэканструкцыю) або набыццё жылога памяшкання

бухгалтэрыя

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

 

бясплатна

У дзень звароту

6 месяцаў

2.1. Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі

кабінет па кадрах

-

бясплатна

5 дзён ад дня звароту

бестэрмінова

2.2. Выдача даведкі пра месца працы, службы і займаемаю пасаду

кабінет па кадрах

-

бясплатна

5 дзён ад дня звароту

бестэрмінова

2.3. Выдача даведкі аб перыядзе работы, службы

кабінет па кадрах

-

бясплатна

5 дзён ад дня звароту

бестэрмінова

2.4. Выдача даведкі пра памер заработнай платы (грашовае забеспячэнне)

бухгалтэрыя

-

бясплатна

5 дзён ад дня звароту

бестэрмінова

2.5. Назначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

бухгалтэрыя

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу, лісток непрацаздольнасці (даведка аб часовай непрацаздольнасці)

бясплатна

не пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платы, стыпендыі, дапамогі

на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздольнасці (даведцы аб часовай непрацаздольнасці)

2.6. Назначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

бухгалтэрыя

заява, пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу, даведка аб нараджэнні дзіцяці - у выпадку, калі дзіцяці нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь

пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці - у выпадку, калі дзіцяці нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь

пасведчанні аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшых за 18 гадоў (даюцца на ўсіх дзяцей)

копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей - усынаўленне) - для сем’яў, ўсынавіўшых (удачарыўшых)

(далей - усынавiўшых) дзяцей

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў (удачарыцеляў) (далей - усынавiцелi), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць,

дамавая кніга (пры яе наяўнасці) - для грамадзян, якія пражываюць у аднакватэрным, блакіраваным жылым доме, копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчання аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

бясплатна

10 дзён ад дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (ці) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

аднаразова

2.8. Назначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці

бухгалтэрыя

заява, пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу, заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі

бясплатна

10 дзён ад дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (ці) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

аднаразова

2.9. Назначэнне дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

бухгалтэрыя

заява, пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу

пасведчанне аб нараджэнні дзіця (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такога пасведчання)

копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, дамавая кніга (пры яе наяўнасці) - для грамадзян, якія пражываюць у аднакватэрным, блакіраваным жылым доме

даведка пра тое, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (з указаннем іншых неабходных звестак, якімі валодае ўстанова адукацыі)

даведка аб выхадзе на працу, службу, вучобу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі - пры афармленні водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям'і , калі дзіця не аформлены ва ўстанову, якая забяспечвае атрыманне дашкольнай адукацыі, -у выпадку дасягнення у выпадку дасягнення дзіцем узросту паўтара, двух, двух з паловай гадоў, даведка установы, якая забяспечвае атрыманне дашкольнай адукацыі, пра тое, што дзіця з'яўляецца навучэнцам або выхаванцам і адносіцца да прыходзячага кантынгенту, - на дзяцей, якія наведваюць установы, забяспечваючыя атрыманне дашкольнай адукацыі, з кругласутачным рэжымам знаходжання дзіцяці, копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

бясплатна

10 дзён ад дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (ці) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

па дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў

2.12. Назначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады

бухгалтэрыя

заява, пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу, пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (даюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў), дамавая кніга (пры яе наяўнасці) - для грамадзян, якія пражываюць у аднакватэрным, блакіраваным жылым доме, копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншага дакумента, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў, копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей, даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам - на дзяцей старэйшых за 14 гадоў (даецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года), а для навучэнцаў, якія навучаюцца за кошт уласных сродкаў, дадаткова ўказваюцца адпаведныя звесткі, даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам або выхаванцам і адносіцца да прыходячага кантынгенту, - на дзяцей, якія наведваюць установы адукацыі (у тым ліку дашкольныя) з кругласутачным рэжымам знаходжання дзіцяці, звесткi аб атрыманых даходах (іх адсутнасці) кожнага члена сям'і за год, папярэдні году звароту , пасведчанне дзіцяці-інваліда - для сем'яў, якія выхоўваюць дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў, даведка аб утрыманні аліментаў і іх памеры, даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу, пасведчанне інваліда - для аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, якому ўстаноўлена інваліднасць I або II групы, выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў) ці іншых дакументаў, якія пацвярджаюць іх занятасць

бясплатна

 10 дзён ад дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (ці) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначана дапамога, або па дзень дасягнення дзіцём 16-,18 - гадовага ўзросту

2.13. Назначэнне дапамогі па дагляданню за хворым дзіцём ва ўзросце да 14 гадоў

бухгалтэрыя

лісток непрацаздольнасці

бясплатна

не пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платы

на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздольнасці

2.14. Назначэнне дапамогі па дагляданню дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў, у выпадку хваробы маці ці іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе дагляданне дзіцяці

бухгалтэрыя

лісток непрацаздольнасці

бясплатна

не пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платы

на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздольнасці

2.16. Назначэнне дапамогі пры санаторна-курортным лячэнні дзіця-інваліда

бухгалтэрыя

лісток непрацаздольнасці

бясплатна

не пазней за дзень выплаты чарговай заработнай платы

на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздольнасці

2.18. Выдача даведкі аб памеры прызначанай дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты

бухгалтэрыя

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

5 дзён са дня звароту

бестэрмінова

2.19. Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі

бухгалтэрыя

-

бясплатна

5 дзён са дня звароту

бестэрмінова

2.20. Выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памеры

бухгалтэрыя

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

5 дзён са дня звароту

бестэрмінова

2.24. Выдача даведкі аб незабяспечанасці дзіця ў гэтым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

камісія па аздараўленні і санаторна-курортным лячэнні

-

бясплатна

5 дзён са дня звароту

бестэрмінова

2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па дагляданні дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў

бухгалтэрыя

-

бясплатна

5 дзён са дня звароту

бестэрмінова

2.29. Выдача даведкі пра перыяд, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

бухгалтэрыя

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

3 дні са дня звароту

бестэрмінова

2.35. Выплата дапамогі (матэрыяльнай дапамогі) на пахаванне

бухгалтэрыя

заява асобы, якая ўзяла на сябе арганізацыю пахавання памерлага  пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу заяўніка, даведка пра смерць - у выпадку, калі смерць зарэгістравана ў Рэспубліцы Беларусь, пасведчанне аб смерці - у выпадку, калі смерць зарэгістравана за межамі Рэспублікі Беларусь, пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) – у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей) даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з'яўляўся навучэнцам ці выхаванцам установы адукацыі - у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў  

бясплатна

1 рабочы дзень ад дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

аднаразова

7.2. Выдача заключэння

 

 

 

 

 

7.2.1. ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі

Гарадское дзіцячае эндакрыналагічнае амбулаторнае аддзяленне, кансультатыўны кардыялагічны кабінет   

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

1 дзень пасля правядзення пасяджэння ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі

ад 1 месяца да 1 года або ў залежнасці ад захворвання або патрэбнасці ў тэхнічных сродках сацыяльнай рэабілітацыі

7.4. Выдача ўрачэбнага пасведчання аб смерці (мёртванараджэнне)

Аддзяленне анестэзіялогіі і рэанімацыі

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу памерлага
пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу таго, хто звярнуўся

бясплатна

у дзень звароту

бестэрмінова

7.5. Выдача лістка непрацаздольнасці (даведкі аб часовай непрацаздольнасцi))

Педыятрычныя аддзяленні № 1 (для нефралагічных хворых), № 2 (для кардыялагічных хворых), № 3 (для эндакрыналагічных хворых), уралагічнае аддзяленне

 

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

у дзень ўстанаўлення часовай непрацаздольнасці

бестэрмінова

7.6. Выдача медыцынскай даведкі аб стане здароўя

Педыятрычныя аддзяленні №1 (для нефралагічных хворых), №2 (для кардыялагічных хворых), №3 (для эндакрыналагічных хворых), уралагічнае аддзяленне

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

1 дзень пасля правядзення медыцынскага агляду

да 1 года

7.9. Выдача выпіскі з медыцынскіх дакументаў

Педыятрычныя аддзяленні №1 (для нефралагічных хворых), №2 (для кардыялагічных хворых), №3 (для эндакрыналагічных хворых), уралагічнае аддзяленне, аддзяленні дыялізу і экстракарпаральнай дэтаксікацыі, анестэзіялогіі і рэанімацыі, кансультатыўна-дыягнастычнае аддзяленне (рэгістратура), гарадское дзіцячае эндакрыналагічнае амбулаторнае аддзяленне (рэгістратура), кансультатыўны кардыялагічны кабінет (рэгістратура), архіў

 

бясплатна

5 дзён ад дня звароту

бестэрмінова

7.12. Выдача дублікатаў дакументаў, указаных у пунктах 7.2.1, 7.4.-7.6, 7.9 Пераліку

Педыятрычныя аддзяленні №1 (для нефралагічных хворых), №2 (для кардыялагічных хворых), №3 (для эндакрыналагічных хворых), уралагічнае аддзяленне, аддзяленні дыялізу і экстракарпаральнай дэтаксікацыі, анестэзіялогіі і рэанімацыі, кансультатыўна-дыягнастычнае аддзяленне (рэгістратура), гарадское дзіцячае эндакрыналагічнае амбулаторнае аддзяленне (рэгістратура), кансультатыўны кардыялагічны кабінет (рэгістратура), архіў

пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

бясплатна

1 дзень ад дня звароту - для атрымання дублікатаў дакументаў, прадугледжаных у пунктах 7.4.-7.6. Пераліку.

На тэрмін дзеяння дакументаў

Адказныя за ажыццяўленне адміністрацыйных працэдур:

 • заг. уралагічнага аддзялення Дуброў Віталій Ігаравіч (тэл. 2908117)
 • заг. педыятрычнага аддзялення № 1 (для нефралагічных хворых) Тур Наталля Іосіфаўна (тэл. 2908168);
 • заг. педыятрычнага аддзялення № 2 (для кардыялагічных хворых) Строгая Ірына Валянцінаўна (тэл.2908112);
 • заг. педыятрычнага аддзялення № 3 (для эндакрыналагічных хворых) Кізевіч Наталля Міхайлаўна (тэл. 2908161);
 • заг. гарадскога дзіцячага эндакрыналагічнага амбулаторнага аддзялення Кіслая Алена Іванаўна (тэл. 2545793);
 • заг. аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Пяршай Аляксандр Сямёнавіч (тэл.3695162);
 • заг. аддзялення дыялізу і экстракарпаральнай дэтаксікацыі Дударэвіч Аліна Мікалаеўна (тэл.2908166);
 • адказная за архіў Галубовіч В.В. (тэл.3696933)
 • урач-кардыёлаг кансультатыўнага кардыялагічнага кабінета Зяневіч Галіна Іванаўна, тэл. МТС 8-029-5389064
 • ст.інспектар па кадрах Кульбіцкая Ларыса Валянцінаўна (тэл. 3695592);
 • галоўны бухгалтар Хабібуліна Тамара Барысаўна (тэл. 2908110);
 • ст.медсястра Пятрычыц Алена Віктараўна, камісія па ўліку супрацоўнікаў, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў (тэл. 2908117);
 • ст.медсястра Гардзіенак Таццяна Аляксандраўна, камісія па аздараўленню і санкурлячэнню  (тэл. 2545793)